English

به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید

وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

هوالوكيل


كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه


پرسش هاي درس آيين دادرسی كيفري اختبار كارآموزان وكالت(دوره یازدهم)


تاريخ : 18/11/87 مدت پاسخگويي :90دقيقه


ممتحن: استاد کیومرث سپهری


چون استنباط از پرسش ها جزئي از امتحان است،لطفاً سئوال نفرماييد.


لطفاً خوانا و دقيق ،با استدلال و استناد پاسخ دهيد.


پاسخ به تمام پرسش ها الزامي است.


فقط استفاده از مجموعه آرای وحدت رویه ای و مجموعه قوانینی که فاقد حاشیه نویسی(زیرنویس)است،مجاز می باشد .


1. همانگونه که میدانید ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت را برشمرده و مقرر کرده است که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت دادگاه مجازات مرتکب را تخفیف و یا اینکه از مجازات وی صرف نظر می نماید ، پاسخ دهید که در صورت گذشت شاکی در این گونه جرائم تصمیم مراجع ذیربط (در مراحل مختلف) چگونه خواهد بود ؟ مستندات و استدلالات خود را بنویسید .


2. آقای الف کارمند رسمی یکی از ادارات دولتی بخش هلیلان (جزء شهرستان اسلام آباد غرب) متهم است که مرتکب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شده است ، دادگاه صالح به رسیدگی اتهام ایشان کدام دادگاه است ؟ چرا ؟


3. با توجه به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به رئیس قوه قضائیه اجازه تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء قطعی را داده است ، پاسخ دهید که این تشخیص و تصمیم از نظر مقررات آیین دادرسی در چه قالب حقوقی می باشد و چه اثری نسبت به رأی خواهد داشت و رسیدگی بعد از این تصمیم چگونه انجام خواهد شد (تشریفات رسیدگی از زمان تصمیم قوه قضائیه تا ختم پرونده) با استناد و استدلال پاسخ دهید .


4. حق داشتن وکیل در حقوق ایران بر چه مستنداتی استوار است ؟مستند و مستدل پاسخ دهید.


با آرزوي موفقيت