به سایت رسمی کیومرث سپهری خوش آمدید


وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری

Hammer Justice

هوالوکیل


فعالیت ها و مسئولیت های کیومرث سپهری


سال 1381:

مسئول انتشار مجله کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام


سال 1382:

مسئول شعبه صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری در کانون وکلای دادگستری مرکز کرمانشاه


سال 1383:

عضو کمیته اختبار و یکی از مسئولین سخنرانی ماهیانه کار آموزان کانون و همکاری مستمر با کانون در جهت ارتقاء علمی و تجربی کار آموزان وکالت همکاری و فعالیت چشمگیر با کمیسیون کارآموزی کانون مرکز کرمانشاه


سال 1384:

فعالیت در راه اندازی کارگاههای آموزشی و مدتها به عنوان یکی از مسئولین این کارگاه و به عنوان عضو هیئت علمی کانون


سال 1385:

دادرس علی البدل دادگاههای انتظامی، عضو کمیسیون نقل و انتقالات


سال 1387:

1- انتخاب بعنوان نماینده کانونهای کارشناسان رسمی استان کرمانشاه و ایلام، لرستان، خوزستان و چهار محال بختیاری در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری (سازمان مرکزی کانونهای کارشناسان ایران) و عضویت در پنج کمیسیون از هفت کمیسیون شورای عالی

2- عضو تحریریه در مجله کارشناس و ناظر شورای عالی در کانونهای کارشناسان رسمی استانهای کرمانشاه و ایلام، فارس، کردستان و همدان


سال 1388:

شرکت در انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام و پذیرفته شدن بعنوان عضو هیئت مدیره ( با بالاترین رأی )و برگزیده شدن در انتخابات هیئت مدیره بعنوان رئیس هیئت مدیره.


سال 1389:

پذیرفته شدن بعضویت هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان کرمانشاه


سال 1390:

شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام و پذیرفته شدن بعنوان عضو هیئت مدیره ( با بالاترین رأی )و برگزیده شدن در انتخابات هیئت مدیره بعنوان رئیس هیئت مدیره


سال 1391:

انتخاب بعنوان کارشناس نمونه از طرف کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه


سال 1392:

1- شرکت در انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و انتخاب به عنوان بازرس اصلی اسکودا.

2- تعیین به عنوان عضو هیأت امنای مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام هیأت امنا همچنین به عنوان مسؤول کمیسیون کارآموزی.

3- تعیین از سوی شورای اجرایی اسکودا به عنوان عضو کارگروه تدوین اساسنامه برای کانون های وکلا.

4- انتخاب از سوی اسکودا به عنوان عضو کارگروه بررسی مقررات صندوق حمایت و تهیه پیش نویس مقررات اصلاحی.

5- برگزیده شدن به عنوان رئیس هیأت امنای مرکز داوری کانون کارشناسان رسمی استان کرمانشاه.

6- انتخاب به عنوان کارشناس نمونه از سوی کانون کارشناسان رسمی استان کرمانشاه.


سال 1393:

1- آغاز رسمی تدوین «آئین رفتار حرفه ای وکلای مدافع» و «حقوق حرفه ای وکلای مدافع» و تعیین به عنوان مسؤول مربوطه.

2- تعیین به عنوان عضو کارگروههای مربوط به بررسی لایحه جامع وکالت در اسکودا و ارائه پیشنهادات سازنده در بخش های مربوط به ساختار سازمانی و اداری کانون ها و اتحادیه، بازرسی، صندوق حمایت.

3- مسؤولیت کارگروه بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع داوری جمهوری اسلامی ایران و اقدام در این مورد همراه اعضای کمیسیون داوری کانون وکلا و بررسی کامل لایحه مذکور و تقدیر رسمی دادگستری از اقدام این کارگروه.

4- تعیین به عنوان عضو کارگروه تخصصی تحول و ارتقاء کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه و نیز عضو و مسؤول هیأت تخصصی اعطای صلاحیت کارشناسان رشته حوادث.


سال 1394:

1- تدوین کامل «آئین رفتار حرفه ای وکلای مدافع و ضمائم آن» («حقوق حرفه ای وکلای مدافع»، «تکالیف حرفه ای کانون وکلا» و «منشور اخلاقی کارکنان وکلا») به همراه سایر اعضای کارگروه و ارائه آن به کانون ها و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران.

2- انتخاب به عنوان بازرس صندوق حمایت وکلا و کارآموزان دادگستری، با رأی مجمع عمومی صندوق.

3- تقدیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری به خاطر فعالیت های مرتبط با توسعه و آموزش داوری.